Уведомлений еще не было

Описание книги

Книга «Вершы ? балады. Драмы» автора Фридрих Шиллер оценена посетителями КнигоГид, и её читательский рейтинг составил 0.00 из 10.
Для бесплатного просмотра предоставляются: аннотация, публикация, отзывы, а также файлы для скачивания.
  • Просмотров: 124
  • Рецензий: 0
Информация об издании
  • Переводчики: не указаны
  • Серия: Скарбы сусветнай л?таратуры
  • ISBN (EAN): 5-340-00954-8
  • Языки: Белорусский
  • Возрастное ограничение: не указано
  • Год написания: 1993


К этой книге не добавлены цитаты
Эта книга еще не добавлена в подборки
К ЭТОЙ КНИГЕ НЕ ДОБАВЛЕНЫ персонажи
К ЭТОЙ КНИГЕ НЕ ДОБАВЛЕНЫ ТЕСТЫ
ОГЛАВЛЕНИЕ ОТСУТСТВУЕТ
КНИГА НЕ УПОМИНАЛАСЬ В БЛОГАХ

Рецензии на книгу

Написано 0 рецензий

Посмотрите еще

8.0
0
0
Выбранае
Выбранае

Творчасць народнага паэта Латвіі Яна Райніса (1865—1929), які заклаў падмурак латышска-беларускіх культурных і літаратурных узаемасувязей, напоўнена глыбокім лірызмам і яркай метафарычнасцю. У кнігу «Выбранае» ўвайшлі прасякнутыя фальклорнымі матывамі п'еса «Ветрык, вей!», філасофская паэма «Ave sol!», а таксама шматлікія вершы і некаторыя публіцыстычныя выступленні.

8.0
0
0
Выбраная проза
Выбраная проза

Кн?гу склал? найлепшыя аповесц? - апавяданн? I. Бун?на - А. Купрына, у творчасц? як?х гучыць пратэст супраць прыгнечання чалавечай асобы, раскрываюцца супярэчнасц? класавага грамадства, апяваецца каханне. Абодва п?сьменн?к? ў сва?х творах цвёрда стаяць на паз?цыях дэмакраты? - гуман?зму.

8.0
0
0
Выбраныя творы
Выбраныя творы

Кн?гу выдатнага рускага п?сьменн?ка А. П. Чэхава склал? выбраныя аповесц? - апавяданн?, а таксама камедыя "В?шнёвы сад". У гэта выданне ўвыйшл? як лепшыя з даўнейшых перакладаў, так - новыя, зробленыя сучасным? майстрам? перакладу.

4.0
0
0
Дон-Жуан. Прароцтва Дантэ
Дон-Жуан. Прароцтва Дантэ

Перакладчык "Боскай камеды?" Дантэ паэт У. М. Скарынк?н прапануе чытачу пераствораныя ?м на беларускай мове два творы сусветнай клас?к? - "Дон Жуан" - "Прарацтва Дантэ" вял?кага англ?йскага паэта Джорджа Байрана.

8.6
0
0
Спеў аб Гаяваце. Л?сце травы
Спеў аб Гаяваце. Л?сце травы

Г. У. Лангфэла (1807—1882) i У. Уітмен (1819—1892) — папулярныя амерыканскія паэты-класікі мінулага стагоддзя. У кнігу іх выбраных твораў, што выходзіць у серыі «Скарбы сусветнай літаратуры», уключаны найбольш значныя, якія прынеслі прызнанне і славу,— паэма «Спеў аб Гаяваце» і кніга вершаў «Лісце травы».

Историческая проза
8.6
0
0
Тарас Бульба
Тарас Бульба

Известная многим по школьному учебнику литературы, книга о том, что во все времена важно. О любви и предательстве, о долге и чести, а также о том, ради чего настоящему казаку и жизнь не жалко отдать — о любви к своей родной земле...

6.0
0
0
Вершы. Паэмы
Вершы. Паэмы

З паэз?яй Тараса Шаўчэнк? беларуск? чытач знаём?цца па перакладах Я. Купалы, Я. Коласа, П. Броўк?, А. Куляшова - ?ншых. Шмат вершаў - паэм даюцца ў новых перакладах.

8.0
0
0
Пастушыная г?сторыя пра Дафн?са ? Хлою. Метамарфозы, ц? залаты асёл.
Пастушыная г?сторыя пра Дафн?са ? Хлою. Метамарфозы, ц? залаты асёл.

Упершыню на беларускай мове выдаюцца ў перакладзе з арыг?налаў сусветна вядомыя творы антычных аўтараў.

8.0
0
0
Мост на Дрыне. Апавяданн?
Мост на Дрыне. Апавяданн?

У кн?гу прозы выдатнага югаслаўскага п?сьменн?ка, лаўрэата Нобелеўскай прэм?? ?вы Андрыча (1892-1975) уключаны адз?н з лепшых яго раманаў, а таксама апавяданн?, што прынесл? п?сьменн?ку папулярнасць - славу.

8.0
0
0
Кароль у Нясвіжы.1784. Апошняя са слуцкіх князеў
Кароль у Нясвіжы.1784. Апошняя са слуцкіх князеў

У кн?зе ўпершыню на беларускай мове друкуюцца г?старычныя аповесц? вядомага польскага п?сьменн?ка Ю. ?. Крашэўскага (1812-1887), у як?х па-мастацку ўзнаўляюцца драматычныя падзе? з часоў Вял?кага Княства Л?тоўскага.