Уведомлений еще не было

Книги Генрих Далидовича

Генрих Далидович - автор 10 книг. Из известных произведений можно выделить: Заходнікі, Клiч роднага звона, Гаспадар-камень. П?сьмо ў Рай. Все книги можно читать онлайн и бесплатно скачивать на нашем портале.

Фильтры
Год написания

Тип сюжета
Тема
Герои
Место действия
Время действия
7.6
0
0
Заходнікі
Заходнікі

Падзеі, адлюстраваныя ў рамане, адбываюцца ў канцы саракавых — на пачатку пяцідзесятых гадоў у былой Заходняй Беларусі, калі ў «не внушающих доверия» Сталіну мясцінах пасланцы сістэмы тыпу Кураглядава пачынаюць пераводзіць вёскі «на сацыялістычныя рэйкі», зусім не лічачыся нават з усім лепшым, што тут ёсць. Аўтар паказвае простых людзей, якім трэба не толькі стаць на ногі, дбаць пра дзяцей, унукаў...

8.0
0
0
Клiч роднага звона
Клiч роднага звона

Чытач трымае ў руках кнігу вядомага празаіка, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь Генрыха Далідовіча: тут i раман «Кліч роднага звона» — пра першыя самастойныя крокі, узвышэнне Навагародка як горада, княства i цэнтра будучай дзяржавы ў далёкім XIII стагоддзі, i новыя апавяданні з цыкла «Жар кахання», i развагі сталага ўжо творцы пра жыццё i літаратуру. Як i ранейшыя, новыя творы пісьмен...

8.0
0
0
БНР і БССР
БНР і БССР

Аўтар на падставе вывучэння дакументальных матэрыялаў выказвае свае адносіны да працэсу станаўлення інстытутаў дзяржаўнасці беларусаў на пачатку XX стагоддзя. БНР і БССР падаюцца ім як лагічныя паслядоўнасці, як вянец намаганняў беларусаў на шляху да незалежнасці ва ўмовах палітычнага ўціску. Кніга напісана майстрам беларускага слова, яна багатая на імёны і факты і будзе цікавая шырокаму колу чыта...

8.0
0
0
Гаспадар-Камень
Гаспадар-Камень

Генрых Далідовіч піша быццам пра звычайны, зямны, а на самай справе напоўнены філасофска-псіхалагічным і эстэтычным значэннем людскі побыт налібоцкага краю напярэдадні першай сусветнай вайны. Бацькі-гаспадары трывожацца за спакой у свеце, моцна трымаючыся за зямлю; моладзі ж уласцівы душэўныя парывы, каханне, рэўнасць і крыўды. Найбольш свядомыя, як настаўнік Алесь Нямкевіч, паўстаюць супраць несп...

8.0
0
0
Юля
Юля

Белорусский писатель Генрих Далидович очень чуток к внутреннему миру женщины, он умеет тонко выявить всю гамму интимных чувств. Об этом красноречиво говорит повесть \"Юля\".

0.0
0
0
Гаспадар-камень. П?сьмо ў Рай
Гаспадар-камень. П?сьмо ў Рай

Зборн?к сучаснай беларускай прозы, у як? ўвайшл? адны з лепшых сучасных праза?чных твораў выдатных беларуск?х п?сьменн?каў: раман генрыха Дал?дов?ча "Гаспадар-камень" - раман - споведзь Алеся Сав?цкага "П?сьмо ў рай".

0.0
0
0
Тепло на первоцвет
Тепло на первоцвет

Книгу молодого белорусского прозаика, участника VI Всесоюзного совещания молодых писателей Генриха Далидовича составили повесть "Юля" и рассказы. Героиня повести - молодая женщина Юля не хочет мириться с беспутной жизнью своего мужа - леспромхозовского шофера и возвращается с малышом-сыном к матери в деревню, к привычному с детства труду и быту. Таков сюжет повести. Рассказы в основном посвящены л...

8.0
0
0
Ада
Ада

Белорусский писатель Генрих Далидович очень чуток к внутреннему миру женщины, он умеет тонко выявить всю гамму интимных чувств. Об этом красноречиво говорит рассказ \"Ада\".

6.0
0
0
Жар кахання
Жар кахання

Кожны з нас надзяляецца матухнай-прыродай многім. Але трэба ўмець яго, гэтае многае, еамім развіваць і ўмацаваць. У тым ліку і тое, што мы называем проста і велічна: «пачуцці». «Жар кахання» — спроба пісьменніка Генрыха Далідовіча сродкамі мастацкага слова разабрацца ў тым, што так молада, парывіста, а часам і апантана хвалюе наша сэрца, высакародзіць душу добрага чалавека, робіць Яго і Яе блізкім...

6.0
0
0
Свой дом
Свой дом

Новы раман вядомага пісьменніка Генрыха Далідовіча «Свой дом» заканчвае трылогію «Гаспадар-камень». У цэнтры аўтарскай увагі — драматычныя падзеі 1918 года, калі ўтварылася беларуская дзяржаўнасць, зараджалася рэспубліка. Сярод герояў рамана — вядомыя імёны: Зм. Жылуновіч, А. Чарвякоў, А. Мяснікоў, I. Сталін і іншыя. Аўтар выкарыстаў шмат новых архіўных матэрыялаў, якія нямала часу знаходзіліся ў ...